Online registrácia

Registráciu na 11. Slovenskú CF konferenciu s medzinárodnou účasťou vyplníte online TU:http://cfkonferencia.sk/uvod