Registrácia na CF konferenciu a kurz fyzioterapie je spustená

Všetkým záujemcom o účasť na 12.-tej slovenskej CF konferencii a kurzu fyzioterapie ,  dávame do pozornosti webovú stránku na Vašu registráciu http://cfkonferencia.sk/uvod . Zároveň zverejňujeme jej aktuálny program , viac na : 17102022_2022 CF PROGRAM CF KONFERENCIA 2022 I.

Ďakujeme všetkým partnerom za ich nezištnú finančnú alebo materiálnu pomoc !