Publikácie v ukrajinskom jazyku

Ďalšími výstupmi projektu “ SK UA CF CARE“ sú publikácie pre CF pacientov a zdravotníkov, ktorí pracujú s týmito pacientmi.

CF Asociácia realizovala prípravu obsahovej časti a v spolupráci s partnermi preklad do ukrajinského jazyka. Od dnes sú k dispozícií v elektronickej podobe na webe CF Asociácie v časti, Projekt SK UA CF CARE, Aktivita 3: https://www.cfasociacia.sk/aktivita-3-cf-register-publikacie-lobbing/