Prístroje SIMEOX pre Ukrajinu

Francúzska organizácia na pomoc pacientom s CF na podnet fyzioterapeuta, pána Hugues Gaucheza, darovala pacientom s CF na Ukrajine 3 prístroje SIMEOX a 30 krabíc  spotrebného materiálu ku Simeoxu spolu s ďalšími pomôckami potrebnými na každodennú respiračnú fyzioterapiu (70 ks Aerobica, 20 ks Respimer, niekoľko kusov bells, Voldyne, RC Cornety). Dar bol na Ukrajinu dodaný v spolupráci so Slovenskou CF Asociáciou.

Jeden prístroj bol odovzdaný p. Laryse Voloshyne, prezidentke Ukrajinskej CF Asociácie, do nemocnice v Kyjeve a dva prístroje boli odovzdané Dr. Halyne Makukh do CF Centra pre deti  a CF Centra pre dospelých v Ľvove.