Prieskum – Rare barometer

Venujte, prosím, 20 minút vyplneniu nového prieskumu #RareBarometer o ceste za diagnózou pre ľudí so zriedkavou chorobou!

Ako dlho trvalo,

kým sa stanovila diagnóza na vašu zriedkavú chorobu?

Stále hľadáte diagnózu svojej zriedkavej choroby?

Tento globálny prieskum je určený pre všetkých ľudí so zriedkavým  ochorením, rovnako ako aj pre ich rodinných príslušníkov a opatrovateľov.

Prieskum je k dispozícii tu v 26 jazykoch: http://tiny.cc/survey_diagRD.