Lekárskej pomoci sa dostalo ukrajinským CF pacientom v Košiciach

CF Asociácia pomáha rodinám s CF, ktoré z Ukrajiny prichádzajú na Slovensko.
Na Slovensku je k dnešnému dňu 5 rodín. Prišli z Charkova, Kyjeva, Zaporožia a Ivano-Frankivska.
Konkrétne sme pomohli 4 rodinám, ktoré sú v Košiciach a Prešove. Pomáhame im s hľadaním a samotným ubytovaním, prepravou, s vybavovaním dokumentov-štatút dočasného útočiska, obdžanie SIM kariet od mobilného operátora O2, zabezpečením liekov a zdravotnej starostlivosti v Centrách CF, zabezpečením základných hygienických potrieb a stravovania. Najmladším pacientom s CF, ktorý prišiel na Slovensko z Kyjeva je 9-mesačný Yan.