Verejná zbierka


Verejná zbierka „POMOC PRE CF NA UKRAJINE“

Slovenská CF Asociácia vyhlásila verejnú zbierku „POMOC PRE CF NA UKRAJINE“. Finančné prostriedky venované na tento účel môžete zasielať na transparentný účet:

IBAN: SK56 8330 0000 0029 0188 8624

Zbierka je registrovaná na MV SR v registri verejných zbierok pod registrovým číslom: 000-2022-019076 na všeobecne prospešný účel a bude vykonávaná na celom území SR do 28. februára 2023.

Pravidelne posielame humanitárnu pomoc CF pacientom na Ukrajinu formou zdravotníckej a materiálnej pomoci.

CF rodinám z Ukrajiny, ktoré utiekli pred vojnovým konfliktom na Slovensko (je ich zatiaľ 6), pomáhame so zabezpečením zdravotníckej starostlivosti v Centrách CF, pomáhame im so zabezpečením ubytovania, potrebných dokladov, práce, materiálneho zabezpečenia pre každodenný život.

ĎAKUJEME ZA VAŠE PRÍSPEVKY !!!!