Podporili sme spoločnú iniciatívu “ Spájame sa pre ochranu zraniteľných pred COVID-19″

Organizácia Človek v ohrození teraz sústreďuje všetky dostupné kapacity na pomoc vo vylúčených komunitách na Slovensku. Spoločným vyhlásením, za ktorým stojí viac ako 80 subjektov ( Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy je jedna z nich ), ktoré sa podieľali na tvorbe vyhlásenia COVID-zranitelne-komunity-Spolocna-vyzva , upozorňujeme na najvýznamnejšie problémy, ktoré si vyžadujú pozornosť verejných činiteľov a zodpovedných inštitúcií, pričom zároveň ponúkame našu expertízu a pomoc pri hľadaní riešení.