Podpis zmluvy projektu SK UA CF CARE

Dňa 28.8.2019 sa v priestoroch Rímsko-katolíckého farského úradu na Hlavnej 26 v Košiciach za prítomnosti predstaviteľov  Spoločného technického sekretariátu ( ďalej JTS) uskutočnil slávnostný podpis zmluvy ( Grand Contractu ) projektu:  „SK UA CF CARE“ – „Odovzdávanie skúseností a vybudovanie CF Centra na zabezpečenie lepšej starostlivosti o pacientov s cystickou fibrózou v Ivano-Frankivskom regióne Ukrajiny “.  Za  Spoločný technický sekretariát , Széchenyi Programme Office Nonprofit LLC sa podpisu zmluvy zúčastnili pán Áron Szakács – riaditeľ, pán Adam Kamenský , pani Roxana Damian – programový manažéri a Sergiu Zamari – programový a komunikačný manažér programu. Za Slovenskú asociáciu CF podpisovala zmluvu predsedníčka pani Katarína Štepánková a prítomné boli aj Tatiana Hlivková a Renáta Kováčová.

O tejto udalosti  viac informácií na stránke programu: https://huskroua-cbc.eu/news/programme-news/ten-second-call-projects-began-implementation-in-september