Kde sú ďalšie PEP masky ?

Veľká Lomnica a Prešov sú miesta a rodiny malých CF pacientov, ktorí majú svoju PEP masku.