KAFTRIO/KALYDECO

29.1.2021 spoločnosť Vertex podala žiadosť o úradné určenie ceny lieku a zaradenie do zoznamu kategorizovaných liekov pre lieky KAFTRIO/KALYDECO.

Veríme, že kategorizačná komisia udelí súhlas na kategorizovanie a plnú úhradu týchto liekov.