Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú…….

ĎAKUJEME VŠETKÝM,
KTORÍ PONÚKAJÚ AKÚKOĽVEK POMOC PRE DETI a DOSPELÝCH S CYSTICKOU FIBRÓZOU NA UKRAJINE !!!
BIG THANK YOU TO ALL OF YOU WHO SUPPORT CF CHILDREN ADULT ON UKRAINE !!!