COVID-19 a CF pacienti

Na stránkach CF Europe :https://www.cf-europe.eu/2020/03/cf-covid-19-corona/ a  Cystic Fibrosis Foundation : https://www.cff.org/

nájdete otázky a odpovede týkajúce sa Covid-19 a CF.

Najdôležitejšie odporúčania sú:

– nevychádzať z domu

– ak je to nevyhnutné vždy s rúškou, rukavicami a dezinfekciou

– do zdravotníckeho zariadenia choďte len v nevyhnutnom prípade a to vždy po dohode s lekárom.