Čo je HIT-CF Europe?

HIT-CF Europe je výskumný projekt, ktorého cieľom je poskytnúť lepšiu liečbu a lepší život ľuďom s cystickou fibrózou (CF) a zriedkavými mutáciami. Aby sa to dosiahlo, kandidáti na lieky od niekoľkých spoločností budú najprv testovaní v laboratóriu na miničrevách (organoidoch) získaných od pacienta. Po druhé, na základe reakcie v organoidoch bude menšia skupina pacientov priradená k štúdiám (klinickým štúdiám) s jedným z kandidátskych liekov. Všetky zúčastnené centrá sú súčasťou ECFS-CTN.
Najaktuálnejšie informácie o HIT-CF nájdete v štvrťročných newsletteroch. Väčšina bulletinov bola preložená do niektorých jazykov vďaka našim dobrovoľníkom v národných pacientskych organizáciách. Kliknutím na odkaz pod každým bulletinom získate prístup k prekladom.
HIT-CF-Newsletter-June-2022