CF Europe pomáha

Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy požiadala európsku organizáciu CF Europe o mimoriadnu finančnú dotáciu pre ukrajinských CF pacientov a ich rodiny, ktoré ostali na Slovensku, sú odídencami z Ukrajiny a v súčasnosti majú štatút utečenca. Žiadosť bola schválená a tak mohla CF Asociácia finančný dar poukázať na bankové účty ukrajinských CF rodín. Rodiny, ktoré tento dar dostali, boli  milo prekvapené, neskrývali radosť a prejavili veľkú vďačnosť za pomoc a podporu, ktorú od nás dostávajú.

„Ďakujeme veľmi pekne! Je to pre nás veľká pomoc.“    povedala Valentina Bondareva