CF Asociácia podporuje „Medzinárodný deň zriedkavých chorôb“

29.2.2020 – dátum , ktorý je vyhlásený za Medzinárodný deň zriedkavých chorôb.