Európska CF konferencia, Liverpool, UK

5. – 8. júna 2019  sa bude konať 42. Európska CF konferencia V Liverpoole.

Každoročne ju organizuje ECFS a je to podujatie, na ktorom sa zúčastňujú všetky odbornosti, ktoré sú súčasťou CF komunity a CF tímov, ktoré zabezpečujú liečbu a starostlivosť o CF pacientov.

http://www.ecfs.eu/liverpool2019/programme/meetings

4. – 5. júna 2019 sa uskutoční výročná členská schôdza CF Europe, ako súčasť konferencie, 4. júna bude stretnutie pracovnej skupiny „Working group on access to therapy“, ktorá sa aktívne zaoberá dostupnosťou nových terapií pre CF v Európe. Jej členkou je aj Katarína Štěpánková.