11. Slovenská CF konferencia

Prinášame Vám prvé informácie o pripravovanej  11. Slovenskej CF konferencii.