Verejná zbierka “ Pomoc pre CF na Ukrajine“

Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy organizuje verejnú zbierku “ Pomoc pre CF na Ukrajine“  ktorej finančné prostriedky budú určené na zdravotnícku a materiálnu pomoc rodinám s cystickou fibrózou.

Transparentný účet: IBAN: SK56 8330 0000 0029 0188 8624

ĎAKUJEME !