Ukrajinské lekárky sa prídu školiť do Košíc

Jednou z mnohých aktivít projektu z programu cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou ENI CBC HUSKROUA:
HUSKROUA/ 1702/8.2/0008: SKUA CF CARE

,,Odovzdávanie skúseností a vybudovanie CF Centra na zabezpečenie lepšej starostlivosti pacientom s cystickou fibrózou (CF)

v Ivano-Frankivskej oblasti“

je 5-dňové Odborné školenie tímu zdravotníkov z novovytvoreného Centra Cystickej Fibr6zy pre deti v Oblastnej detskej nemocnici v Ivano-Frankivsku. Tím lekariek a fyzioterapeutka budú v Košiciach od  19.  do  23.  septembra  2022 a navštívia Centrum CF pre deti v DFN Košice na Triede SNP 1, Centrum CF pre dospelých v UNLP Košice na Rastislavovej 43 a tiež NUDTaRCH v Dolnom Smokovci. Odborným školiteľom je MUDr. Anna Feketeova, vedúca Centra CF v DFN Košice.

Je dôležite správne diagnostikovať túto zriedkavú chorobu a začať ju včas a správne liečiť, hlavne teraz v dobe  keď už sú vo svete lieky, ktoré cystickú fibrózu liečia. Na Slovensku sú pacientom dostupné inovatívne lieky – modulátory CFTR génu, ktoré sú hradené zo zdravotného poistenia a pacienti s touto závažnou diagnózou majú skvelú liečbu a môžu žiť kvalitný a dlhý život. Ani nie pred 40 rokmi sa dožívali ledva 10 rokov. Žiaľ na Ukrajine sú CF pacientom tieto lieky nedostupné, avšak pre mnohých CF pacientov, ktorí v dôsledku vojnového konfliktu z krajiny odišli, sa tieto lieky stali dostupnými v mnohých krajinách EU.

3-ročny projekt SK UA CF CARE implementuje Slovenská CF Asociácia s ukrajinskými partnermi Regionálnou Klinickou Detskou Nemocnicou v Ivano-Frankivsku  a  Nadáciou  RIMON  z Kyjeva od  1.  septembra  2019. V dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine sme museli implementáciu projektu predĺžiť o 12 mes1acov. Projekt mení príležitosti pre pacientov s CF a poskytne im ako znevýhodnenej skupine rovnaké príležitosti aké majú ich zdraví rovesníci. Zintenzívni spoluprácu medzi regiónmi Slovenska a Ukrajiny v prípade tejto zriedkavej choroby.

Program _ 2022_SK_F_odborné školenie