Flutter/ PARI oPEP na Slovensku

Od 1. júla 2018 je „flutter“ – PARI o-PEP, opäť v zozname kategorizovaných ZP s kódom K95068  a teda je hradený zo zdravotného poistenia.