“ Soľ nad zlato “ nie je len rozprávka ale aj projekt  CF Asociácie . Viac o cieľoch a účelu projektu : Projekt SOĽ NAD ZLATO

PLATFORMA NA VÝBER PROSTRIEDKOV PRE ZÁCHRANU ŽIVOTOV  PACIENTOV S CYSTICKOU FIBRÓZOU
IBAN: SK56 8330 0000 0029 0188 8624

Pravidlá  poskytovania finančných príspevkov: Projekt SOĽ NAD ZLATO – pravidlá   a žiadosť Projekt SOĽ NAD ZLATO – žiadosť

 

Za pomoc, ktorá je vyjadrením vašej priazne a podpory, Vám zo srdca a úprimne ĎAKUJEME!